Proces

Citytech Software volgt een volwassen en door de tijd getest proces om al haar projecten te ontwikkelen; dit proces vermindert projectrisico’s en de ontwikkelingsduur. Het proces helpt bij het focussen op praktische oplossingen in plaats van technische oplossingen, zodat u zich volledig kunt concentreren op zakelijke doelen.

We volgen een spiraalvormige, iteratieve methodiek en gebruiken het “waterval-ontwikkelingsproces” waarbij het gehele softwareontwikkelproces meerdere keren door de projectcyclus heen moet. We hebben gedefinieerde processen voor projectplanning, analyse, ontwerp, ontwikkeling, testen, implementatie en onderhoud.

Projectplanning en het verzamelen van informatie
»Bepalen van de bedrijfsdoelstelling
»Functieprofiel aanmaken
»Technische aanbevelingen
»Specificatie van de eisen

Analyse
»Vereisten van de software
»Individuele specificatie & diagram
»Het maken van een vereisten traceerbaarheidsmatrix

Ontwerp
»Bouwkundige diagrammen
»Begin en eindversie weergave
»Illustratie van de links in het totale product
»Gegevensstroomschema
»Grafiek inbedrijfsstelling
»Wireframes
»Test plan

Systeemontwikkeling
»Broncode applicatie
»Documentatie
»Resultaten Testeenheid

Testen
»Testscenario’s maken
»Gebruikersacceptatiecriteria
»Softwareomgeving van de nieuwe applicatie
»Elke eenheid testen
»Integratietest
»Acceptatierapport

Implementatie en onderhoud
»Integratie van toepassingen
»Implementatieplan
»Implementatie omgeving
»Overgang naar het onderhoudsteam
»Applicatie ingezet
»Archiveren softwareartefacten

De voordelen van de Citytech ontwikkelingsmethode:
“Klantgerichte en procesgeoriënteerde software-ontwikkelmethoden
»Snelle terugkoppeling van klanten naar onze ontwikkelaars, en weer terug naar onze klanten
»Snelle productontwikkeling en productcreatie door het gebruik van prototypes
»De mogelijkheid om eisen en ontwerp te verfijnen, en kunnen omgaan met beide veranderingen in de vroege fasen van een levenscyclus van een product
»Focus op een zo snel mogelijke implementatie van functies met een hoge prioriteit of een hoog risico.
»De mogelijkheid om delen van het ontwerp stap voor stap goed te keuren en om een continue analyse te ontvangen, om zo de risico’s te beperken
»Hoge kwaliteitsproducten binnen het gestelde budget

 
Citytech Kentico Citytech aspdotnet storefront